Sıkça Sorulan Sorular

Yapı durum tespiti çalışması ön inceleme niteliğinde bir çalışmadır. İnceleme sırasında mevcut durum ile proje karşılaştırması yapılmakta olup, tahribatsız yöntemler kullanıldığından yapıya zarar verilmemektedir.

Yapı durum tespiti başvuruları binanın yapım yılı, kat sayısı ve zemin durumu dikkate alınarak önceliklendirilecek olup etaplar halinde işlemler tamamlanacaktır.

Yapı Durum Tespiti çalışmasında, 6306 sayılı yasa kapsamında tariflenen riskli yapı tespiti yapılmamaktadır.

Yapı Durum Tespiti ön inceleme niteliğinde bir çalışmadır. Hasar tespiti yapılmamaktadır

Yapı Durum Tespiti sonuçları hakkında talep sahiplerine bilgi verilecektir.

Yapı Durum Tespiti çalışması ön inceleme niteliğinde olup binadan karot örneği alınmayacaktır.

Yapı Durum Tespiti çalışması için Apartman Yönetim Kurulu kararı gerekmemektedir.

Yapı Durum Tespiti çalışması için başvurular bina bazında yapılmaktadır.

Yapı Durum Tespiti çalışması sonuçlandığına dair bilgilendirme sms ile verilecek olup ilgili internet sitesinden sonuçlara ulaşılabilecektir.

Ruhsatlı, projeli ve sadece konut türü yapılarda yapı ön inceleme çalışması yapılmaktadır. 10 kat üzeri binalarda yapı ön inceleme çalışması yapılmamaktadır.