YAPI ÖN İNCELEME ÇALIŞMASI

Son Güncelleme Tarihi : 28 Ekim 2023 Cuma

Belediyemizin ‘’Afetlere Hazır ve Dirençli İzmir’’ vizyonu doğrultusunda Belediye Başkanlığımızca kentimizdeki mevcut yapı stoku envanterinin oluşturulması ve deprem etkisinde yapı davranışının değerlendirilmesine yönelik projeler geliştirilmektedir.

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş İlimiz merkezli ülkemizin 11 ilini etkileyen şiddetli depremler sonrasında Belediyemizin kentimizin dirençliliğini arttırmak amacıyla geliştirdiği projeler 23 Şubat 2023 tarihinde düzenlenen Afet Planı sunumu ile hemşehrilerimizle paylaşılmıştır. Bu sunumda kentlilerimizden gelen yapılarının incelenmesine ilişkin yoğun talepler üzerine Sayın Başkanımız Tunç Soyer tarafından İzmir İli genelinde talep gelmesi halinde ücretsiz olarak ruhsatlı konut türü yapılarda ön inceleme yapılacağı kamuoyuyla paylaşılmıştır.

Bu kapsamda kentimizdeki mevcut yapı stokuna yönelik olarak yapı envanteri çalışmaları İlçe bazında devam ederken, diğer taraftan da; Belediye Başkanlığımız ile TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi arasında Mart 2023 tarihinde imzalanan protokol ile İzmir'in bütün İlçelerini kapsayacak şekilde talep gelmesi halinde ruhsatlı yapılarda, yapıların deprem etkisindeki davranışının belirlenmesine yönelik ön inceleme çalışması ücretsiz olarak yapılmaya başlanmıştır.

Yapı ön inceleme çalışmasında saha ve proje incelemesinde yetkin İnşaat Mühendisleri görev almakta olup, yapı içerisine girilerek mevcut durum ile proje karşılaştırması yapılmakta, tahribatsız yöntemler kullanılarak beton dayanımı ve donatı düzeni hakkında ön bilgi edinilmekte ve ODTÜ’lü akademisyenler tarafından verilerin analizi yapılarak yapının deprem etkisindeki davranışına ilişkin ön inceleme görüşü oluşturulmaktadır.

Başvurular https://afetplani.izmir.bel.tr/ adresinden yapılabilmektedir. Başvuru aşamasında kentlimizin kendi yapısına ait bilgi girişlerini yapması ve başvurduğu yapıya ait 1 adet tapu, yapı ruhsatı veya yapı kullanım izin belgesini sisteme yüklemesi gerekmektedir. 1Mart 2023 tarihi itibariyle hizmete alınan başvuru sisteminde ilk aşamada başvuruda apartman yönetim kurulu kararı da istenirken vatandaşlarımızdan gelen yoğun talepler üzerine 28 Mart 2023 tarihinden itibaren bireysel başvuru yapılabilecek şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Yapı ön inceleme çalışmasına ilişkin detaylı bilgiye afetplani.izmir.bel.tr adresinde bulunan sıkça sorulan sorular (S.S.S.) bölümünden ulaşılabilmektedir.

Yapı ön inceleme çalışmalarımız talebe dayalı olarak devam etmekte olup, sonuçlar etaplar halinde başvuru sahiplerine sistem üzerinden iletilecektir. Çalışma sonucunda ayrıca başvuru yapan her yapıya ait temel bilgilerin, en yakın toplanma alanlarının ve ruhsata esas belgelerin (yapı ruhsatı, mimari proje vb) etkin, doğrudan ve hızlı bir şekilde erişimini sağlayan bina kimlik belgesi hazırlanmaktadır.

Diğer Projeler

Tüm Projeler
Projeler

ACİL İZMİR UYGULAMASI

30 Ekim 2020 tarihinde yaşamış olduğumuz deprem felaketinden sonra arama ve kurtarma çalışmalarının ne kadar hayati önem taşıdığını, 1 dakikanın bile 1 nefes için ne kadar değerli olduğunu yaşamış durumdayız.

Devamını Oku
Projeler

İZMİR DEPREMİ ORTAK AKIL BULUŞMASI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığımızca afet odaklı yürütülecek bilimsel zeminde atılacak adımlara öncelikle, kentimizde yaşanan depremi değerlendirme süreciyle başlanmış, bu kapsamda depremden hemen sonra 12.11.2020-13.11.2020 tarihlerinde “İzmir Depremi Ortak Akıl Buluşması” düzenlenmiştir.

Devamını Oku
Projeler

İZMİR AFET PLATFORMU

Kentimizi kapsayıcı ve katılımcı afet yönetim politikaları ve uygulamaları ile afetlere karşı dirençli hale getirmeyi amaçlayan Belediye Başkanlığımızca, afet yönetim sürecindeki tüm çalışmalar için toplumun farklı kesimlerinin görüş, öneri ve değerlendirmelerini almak üzere ilgili kurum ve kuruluşlar, Üniversiteler, Meslek Odaları ve Sivil Toplum Kuruluşlarından oluşan paydaşlarımızdan temsilciler belirlenerek "İzmir Afet Platformu" oluşturulmuştur.

Devamını Oku
Projeler

YAPI ENVANTERİ ÇALIŞMASI

İzmir Büyükşehir Belediyemizin sürdürülebilir yaşam alanları yaratma stratejisinden hareketle, Belediyemizin 2020-2024 Stratejik Planı’nda yer alan “yerleşim alanlarının planlı, güvenli ve sağlam bir şekilde inşa edilmesi ve yeniden yapılandırılması” hedefi doğrultusunda kentimizin afetlere karşı dirençli hale getirilmesi amaçlanmaktadır.

Devamını Oku
Projeler

BİNA KİMLİK BELGESİ

İzmir depreminin hemen ardından Belediye Başkanlığımızca sorunlarla mücadele etmek, gerekli teknik ve bilimsel tedbirleri almak, olası afetlere karşı daha güvenli, dirençli ve yaşanabilir bir İzmir için yol haritası oluşturmak amacıyla 12-13 Kasım 2020 tarihinde "İzmir Depremi Ortak Akıl Buluşması" ve 18 Kasım 2020 tarihinde "Afet Bilim Kurulu Toplantısı" düzenlenmiştir. Bu toplantı ve buluşmada yapılan değerlendirmeler neticesinde; Belediye Başkanlığımızca kentimizdeki mevcut yapı stoku envanterinin oluşturulması ve yapı güvenliğinin deprem riski açısından değerlendirilmesine yönelik proje geliştirilmesi öncelikli hale gelmiştir.

Devamını Oku
Projeler

İZMİR İLİ DEPREMSELLİK ARAŞTIRMA PROJESİ

Ülkemizin en riskli deprem bölgelerinden birinde yeralan kentimizdeki yerleşim alanlarını depremin olumsuz etkilerden koruyacak önlemleri belirleyebilmek, depremlere karşı daha hazırlıklı ve dirençli bir kent yaratabilmek amacıyla Belediye Başkanlığımız ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi ile İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü arasında 09.08.2021 tarihinde ortak hizmet projesi protokolleri imzalanarak ülkemizin en kapsamlı deprem araştırma projesi başlatılmıştır.

Devamını Oku
Projeler

İZMİR İLİ TSUNAMİ ARAŞTIRMASI VE TEHLİKE MODELLEMESİ PROJESİ

Ege Denizi’nde Türkiye kıyılarına zarar veren tarihsel tsunamilerin mevcudiyeti birçok bilimsel araştırmada vurgulanmıştır. 30 Ekim Depremi sadece İlimizde değil ülkemizde de ilk ölümlü tsunami olarak kayıtlara geçen kıyı su baskınına (deniz ilerlemesine) neden olmuştur. Bu verili durum karşısında ilimizin tüm kıyı bölgelerini kapsayacak şekilde bütünlüklü bir tsunami araştırma ve modelleme projesi hazırlanarak Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile 09.08.2021 tarihinde imzalanan ortak hizmet projesi protokolu ile hayata geçirilmiştir.

Devamını Oku
Projeler

İZMİR İLİ TSUNAMİ ARAŞTIRMASI VE TEHLİKE MODELLEMESİ PROJESİ

Ege Denizi’nde Türkiye kıyılarına zarar veren tarihsel tsunamilerin mevcudiyeti birçok bilimsel araştırmada vurgulanmıştır. 30 Ekim Depremi sadece İlimizde değil ülkemizde de ilk ölümlü tsunami olarak kayıtlara geçen kıyı su baskınına (deniz ilerlemesine) neden olmuştur. Bu verili durum karşısında ilimizin tüm kıyı bölgelerini kapsayacak şekilde bütünlüklü bir tsunami araştırma ve modelleme projesi hazırlanarak Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile 09.08.2021 tarihinde imzalanan ortak hizmet projesi protokolu ile hayata geçirilmiştir.

Devamını Oku