BİNA KİMLİK BELGESİ

Son Güncelleme Tarihi : 07 Şubat 2024 Çarşamba

30 Ekim 2020 tarihinde yaşadığımız deprem, kentimizde ekonomik, fiziksel ve sosyal boyutlarıyla ağır hasarlar oluşturmuştur. 30 Ekim depreminin hemen ardından Belediyemizce yürütülecek afet risk azaltma çalışmalarına yön vermek için düzenlenen 14 üniversite, 25 kamu kurumu, 38 STK. Meslek odası ve 29 Belediyeden toplamda 1000 katılımcının katkı koyduğu “İzmir Depremi Ortak Akıl Buluşması” kapsamında yapılan değerlendirmeler sonrasında yapı envanteri çalışmalarına hızla başlanmıştır.

Bu kapsamda ilk olarak; Belediyemizin ‘’Afetlere Hazır ve Dirençli İzmir’’ vizyonu doğrultusunda TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Ortak Hizmet Projesi Protokolü imzalanarak geniş kapsamlı bir Yapı Stoku Envanter projesi ve bina kimlik belgesi çalışmaları başlatılmıştır.

Bu kapsamda ilk olarak; Belediyemizin ‘’Afetlere Hazır ve Dirençli İzmir’’ vizyonu doğrultusunda TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Ortak Hizmet Projesi Protokolü imzalanarak geniş kapsamlı bir Yapı Stoku Envanter projesi ve bina kimlik belgesi çalışmaları başlatılmıştır. Çalışmanın saha tespitleri yetkin inşaat mühendisleri; analizleri ise konusunda uzman ODTÜ’lü akademisyenler tarafından yapılmaktadır.

Yapı envanteri çalışmalarına, 30 Ekim Depreminden en çok etkilenen Bayraklı İlçesinden başlanılmış olup ilçenin tüm konut türü yapılarında çalışma yapılarak 33.100 yapının envanteri çıkarılmıştır. Yapı envanteri çalışmasının ikinci etabı ise; Belediyemizce yürütülen diğer risk azaltma çalışmalarıyla bütünlük oluşturmak amacıyla Bornova İlçesinde yapılmıştır. Bornova İlçesi yapı envanteri çalışmasında 61.673 yapının envanteri çıkarılmıştır. Pilot bölge olarak belirlenen Bayraklı’da ve Bornova’daki çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte toplamda 94 bin 773 yapı için envanter çalışması tamamlamış; 2024 yılında ise Bayraklı ve Bornova’nın ardından merkez ilçelerden yapının envanterinin çıkarılmasına devam edilmesi hedeflenmektedir. Yapı envanteri çalışması ile mevcut yapıların envanteri çıkarılırken deprem etkisindeki davranışlarına göre önceliklendirme yapılmaktadır. Böylelikle bölgesel bazlı sonuçlara ulaşılmaktadır. Elde edilen bu sonuçlarla İzmir’e özgü kentsel iyileştirme modelleri ve dönüşüm stratejileri geliştirilmektedir.

Ayrıca yürütülmekte olan yapı envanteri projesi kapsamında her bir yapıya ait bina kimlik belgesi oluşturulmuştur. Çalışmanın en önemli çıktısı olarak oluşturulan bina kimlik belgesi, Belediyemiz erişilebilirlik ilkesi doğrultusunda kentlilerin yaşadığı bina hakkında en kapsamlı bilgiye etkin, aracısız ve hızlı bir şekilde doğrudan erişimini sağlayan özgün ve Türkiye’ye örnek bir proje olmuştur.

“Bina Kimlik Belgesi” sistemi ile;

  • Kentlilerimizin Belediyeye resmi başvuru yapmaksızın binaları ile ilgili detay bilgilere doğrudan erişimi sağlanmıştır.
  • Her bir yapının deprem mevzuatına ilişkin bilgileri kentlilerimizle paylaşılmıştır.
  • Yapıların ruhsat, proje vb bilgileri içeren evraklarına hızlı, etkin ve aracısız erişim imkanı sağlanmıştır.
  • Deprem anında kentlilerimizin binalarına en yakın üç toplanma alanı bilgisi ve haritadaki gösterimi kullanıma sunulmuştur. Kentliler, kimlik belgesi de oluşturulan konutlar hakkında tüm bilgilere https://www.bizizmir.com/adresindeki “Yapı Envanter” sekmesinden ulaşabilmektedir.

Diğer Projeler

Tüm Projeler
Projeler

İZMİR DEPREMİ ORTAK AKIL BULUŞMASI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığımızca afet odaklı yürütülecek bilimsel zeminde atılacak adımlara öncelikle, kentimizde yaşanan depremi değerlendirme süreciyle başlanmış, bu kapsamda depremden hemen sonra 12.11.2020-13.11.2020 tarihlerinde “İzmir Depremi Ortak Akıl Buluşması” düzenlenmiştir.

Devamını Oku
Projeler

İZMİR AFET PLATFORMU

Kentimizi kapsayıcı ve katılımcı afet yönetim politikaları ve uygulamaları ile afetlere karşı dirençli hale getirmeyi amaçlayan Belediye Başkanlığımızca, afet yönetim sürecindeki tüm çalışmalar için toplumun farklı kesimlerinin görüş, öneri ve değerlendirmelerini almak üzere ilgili kurum ve kuruluşlar, Üniversiteler, Meslek Odaları ve Sivil Toplum Kuruluşlarından oluşan paydaşlarımızdan temsilciler belirlenerek "İzmir Afet Platformu" oluşturulmuştur.

Devamını Oku
Projeler

YAPI ENVANTERİ ÇALIŞMASI

İzmir Büyükşehir Belediyemizin sürdürülebilir yaşam alanları yaratma stratejisinden hareketle, Belediyemizin 2020-2024 Stratejik Planı’nda yer alan “yerleşim alanlarının planlı, güvenli ve sağlam bir şekilde inşa edilmesi ve yeniden yapılandırılması” hedefi doğrultusunda kentimizin afetlere karşı dirençli hale getirilmesi amaçlanmaktadır.

Devamını Oku
Projeler

İZMİR İLİ DEPREMSELLİK ARAŞTIRMA PROJESİ

Ülkemizin en riskli deprem bölgelerinden birinde yeralan kentimizdeki yerleşim alanlarını depremin olumsuz etkilerden koruyacak önlemleri belirleyebilmek, depremlere karşı daha hazırlıklı ve dirençli bir kent yaratabilmek amacıyla Belediye Başkanlığımız ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi ile İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü arasında 09.08.2021 tarihinde ortak hizmet projesi protokolleri imzalanarak ülkemizin en kapsamlı deprem araştırma projesi başlatılmıştır.

Devamını Oku
Projeler

İZMİR İLİ TSUNAMİ ARAŞTIRMASI VE TEHLİKE MODELLEMESİ PROJESİ

Ege Denizi’nde Türkiye kıyılarına zarar veren tarihsel tsunamilerin mevcudiyeti birçok bilimsel araştırmada vurgulanmıştır. 30 Ekim Depremi sadece İlimizde değil ülkemizde de ilk ölümlü tsunami olarak kayıtlara geçen kıyı su baskınına (deniz ilerlemesine) neden olmuştur. Bu verili durum karşısında ilimizin tüm kıyı bölgelerini kapsayacak şekilde bütünlüklü bir tsunami araştırma ve modelleme projesi hazırlanarak Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile 09.08.2021 tarihinde imzalanan ortak hizmet projesi protokolu ile hayata geçirilmiştir.

Devamını Oku
Projeler

ZEMİN ARAŞTIRMALARI VE MİKROBÖLGELEME ETÜT RAPORLARININ HAZIRLANMASI

Belediye Başkanlığımızca Bornova Baseninde yeralan Bayraklı, Bornova ve Konak ilçelerini kapsayan alanlarda afet güvenli arazi kullanım ve mekansal planlama ile yapılaşma süreçlerini yönlendirecek önlem ve yaklaşımları belirlemek amacıyla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının ilgili mevzuatına uygun olarak mikrobölgeleme etüt çalışması başlatılmıştır.

Devamını Oku
Projeler

YAPI ÖN İNCELEME ÇALIŞMASI

Belediyemizin ‘’Afetlere Hazır ve Dirençli İzmir’’ vizyonu doğrultusunda Belediye Başkanlığımızca kentimizdeki mevcut yapı stoku envanterinin oluşturulması ve deprem etkisinde yapı davranışının değerlendirilmesine yönelik projeler geliştirilmektedir.

Devamını Oku